« Echtscheiding? Pas op met inschrijving gemeente!»

Gepubliceerd op 22-02-2019

In de praktijk wordt nog wel eens makkelijk omgegaan met de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Pas daarmee op! Waar iemand is ingeschreven is namelijk onder andere van belang voor het recht op heffingskortingen. Dat werd in een recent arrest van Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2018:3817) pijnlijk duidelijk. In de betreffende situatie scheidden X en Y in 2014. Y had de gezamenlijke woning in maart 2014 al verlaten. X verhuisde in november 2014 samen met de kinderen en liet dit direct vastleggen in de Basisregistratie personen (BRP). Op verzoek van de kopers liet Y zich echter pas in maart 2015 uitschrijven uit het BRP op het oude adres. X claimt in haar aangifte de alleenstaande-ouderenkorting (inmiddels afgeschaft) en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inspecteur weigert die heffingskortingen echter vanwege de periode waarin zij gezamenlijk ingeschreven stonden op het oude adres in het BRP. En dat is terecht volgens het hof. X moet daarom € 4.000 terug betalen aan de Belastingdienst. De feitelijke woonsituatie gaf hier dus niet de doorslag.

De fiscale regels bij echtscheiding zijn ingewikkeld en er zijn veel valkuilen. Raadpleeg daarom altijd ook een adviseur als u in een echtscheidingsprocedure zit.

download-1550830683.jpg