« Aandachtspunten Belastingdienst bij de aangifte 2018.»

Gepubliceerd op 22-02-2019

De Belastingdienst heeft een lijstje opgesteld met 10 aandachtspunten voor de aangifte inkomstenbelasting over 2018.
1. Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)
Soms is het inkomen in een voorgaand kalenderjaar te laag geweest om alle persoonsgebonden aftrekposten (zorgkosten, giften, etc) af te kunnen trekken. Het restant PGA dat hierdoor ontstaat, staat afzonderlijk op het aanslagbiljet en kan afgetrokken worden in de aangifte inkomstenbelasting 2018.
2. Eigen woning en echtscheiding
Echtscheiding heeft fiscale gevolgen met name ook voor de eigen woning. Kijk nog eens op de pagina scheiden van de Belastingdienst.
3. Eigen woning: hypotheekverhoging
Bij aankoop van een woning moet u letten op de bijleenregeling. Ook heeft u te maken met extra kosten (oversluitkosten, boeterente, bouwrente etc). Kijk goed wat wel en niet aftrekbaar is. Zie de pagina koopwoning van de Belastingdienst en onze checklist.
4. Starters op de woningmarkt
Starters op de woningmarkt maken volgens de Belastingdienst relatief veel fouten. Let dus goed op wat wel en niet aftrekbaar is, zie onze checklist.
5. Studiekosten
Vergeet niet om studiekosten af te trekken als je er recht op hebt. Trek alleen af wat afgetrokken mag worden. Wie studiekosten af mag trekken en welke studiekosten aftrekbaar zijn leest u in onze aangiftetips in het februarinummer (tip 97 t/m 99).
6.Resultaat overige werkzaamheden (ROW)
Vaak blijken bijverdiensten niet te worden opgegeven. Dat moet wel, ook al zijn de inkomsten niet vooraf ingevuld.
7. Afkoop lijfrente
De afkoopsom voor een lijfrente is vaak vooraf ingevuld, maar wordt volgens de Belastingdienst vaak ten onrechte verplaatst of verwijderd. Wees echter kritisch, niet alleen de belastingplichtige maar ook de Belastingdienst maakt hierbij fouten! Raadpleeg bij twijfel onze Adviesservice.
8. Onjuiste verdeling – fiscaal partnerschap
Fiscaal partners blijken het vermogen soms niet goed te verdelen. Zo geven ze soms meer dan 100% van hun vermogen aan of minder. Een fout die u makkelijk kunt voorkomen door samen aangifte te doen.
9. Ervenrekening
Had u op 1 januari 2018 recht op een aandeel in een ervenrekening? Vergeet die dan niet mee te nemen in uw aangifte.
10. Cryptovaluta
Als u op 1 januari 2018 cryptovaluta had, behoort de waarde daarvan op die datum tot uw box 3-vermogen. Ondernemers die zich laten uitbetalen in cryptovaluta moeten de waarde daarvan tot hun omzet rekenen. Zie ook de pagina cryptovaluta van de Belastingdienst.

download-1550830146.jpg