« Kosten van de woning bij vruchtgebruik»

Gepubliceerd op 01-11-2018

Veel echtparen maken een langstlevendentestament. Meestal kan de weduwe of weduwnaar dan in de woning blijven wonen en betaalt ook alle kosten. De kinderen krijgen dan nog geen erfdeel, maar dragen ook geen lasten. Een goede regeling! Maar let op, bij een zogenaamd vruchtgebruiktestament kan dit anders zijn.

Vooral bij samengestelde gezinnen wordt nog wel eens gekozen voor een testament waarbij de kinderen de eigenaren worden van het huis, terwijl de stiefouder in de woning mag blijven wonen als vruchtgebruiker. Het is dan van belang om in het testament goed vast te leggen wie de hypotheek betaalt en voor wiens rekening groot en klein onderhoud komt.

Een gezin waarbij de situatie niet duidelijk was voor alle betrokkenen, stond onlangs voor de rechtbank Limburg. De overleden man had zijn vrouw en zijn drie kinderen uit een eerder huwelijk tot erfgenaam benoemd, waarbij de vrouw een legaat van vruchtgebruik heeft gekregen op de woning van de man. Voor het onderhoud van de woning zijn door de stiefmoeder en kinderen tezamen leningen aangegaan. Toen de woning werd verkocht zijn de leningen afgelost met de verkoopopbrengst. Een kind vindt dat de betalingen ten onrechte ten laste zijn gekomen van alle erfgenamen, omdat deze kosten op grond van het legaat van vruchtgebruik voor rekening van de stiefmoeder zouden moeten komen. De Rechtbank oordeelt dat de betalingen terecht uit de opbrengst van de woning zijn gedaan, omdat alle vier de erfgenamen de lening zijn aangegaan. De lening is gebruikt voor groot onderhoud, en dat komt voor rekening van de gezamenlijke erfgenamen.

Het kan daarom van belang zijn, te laten controleren of uw testament nog bij uw huidige situatie past.

shutterstock-289393256-2-1541084793.png