« Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen»

Gepubliceerd op 28-04-2020

Als u door de coronacrisis tijdelijk niet in staat bent de hypotheek te betalen, kunt u bij de hypotheekverstrekker een betaalpauze vragen. Tijdens deze pauze betaalt u dan geen (of minder) rente en aflossing. In dit bericht leest u meer over de voorwaarden en de fiscale gevolgen. 

Om gebruik te kunnen maken van een betaalpauze, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U moet de betaalpauze aanmelden bij de kredietverstrekker tussen 12 maart en 30 juni, of hebt dat reeds gedaan.
De met de hypotheekverstrekker afgesproken betaalpauze gaat uiterlijk op 1 juli 2020 in.
De betaalpauze duurt maximaal 6 maanden.
De rente die u niet betaalt, trekt u niet af in de aangifte inkomstenbelasting. 

Aanpassen voorlopige aanslag
De betaalpauze heeft mogelijk gevolgen voor de voorlopige aanslag 2020 van u, omdat uj geen rente heeft betaald of mag laten verwerken. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor het (toetsings)inkomen, waardoor de (zorg)toeslag misschien verandert. Als u nu de voorlopige aanslag of toeslagen aanpast, voorkomt u dat u in 2021 moet terugbetalen.

Versoepeling inhalingsregeling betalingsachterstand
De betalingsachterstand die u door de betaalpauze in 2020 oploopt, moet uvolgens de huidige wettelijke regeling uiterlijk 31 december 2021 hebben ingehaald. Deze regeling wordt tijdelijk versoepeld. Na de betaalpauze mag u direct een nieuwe jaarlijkse aflossingssom met zijn kredietverstrekker afspreken.

Om de betalingsachterstand in te halen kiest u voor één van de volgende opties:

U verdeelt de achterstand over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening.
In overleg met de kredietverstrekker splitst u de resterende lening in 2 delen. Voor de resterende hoofdsom, zonder de aflossingsachterstand, blijft dan het bestaande, jaarlijkse aflossingsschema gelden. Voor de aflossingsachterstand sluit u een afzonderlijke (hypothecaire) lening af, met een eigen aflossingsschema.
Let op!
De looptijd van deze tweede hypothecaire lening mag maximaal gelijk zijn aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom.  

Bron
Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis

1-naamloos-1588072077.png