Afwikkeling nalatenschap

Een dierbare of bekende is overleden. In deze moeilijke tijd moeten allerlei zaken worden geregeld. Niet alleen praktische zaken , maar ook afhandeling van belastingen en formaliteiten. Het begint allemaal met de vraag of er een testament is. Dit kunnen wij voor u nakijken bij het Centraal Testamentenregister. Wij kunnen u helpen de afwikkeling in goede banen te leiden.

Het testament

Er kan in het testament een executeur zijn aangewezen die de uitvaart moet regelen en de afwikkeling van de erfenis moet verzorgen. Als dit niet het geval is, dan regelen de erfgenamen deze zaken. De overledene kan ook een codicil hebben gemaakt. Dit is een handgeschreven stuk en wordt niet bij het Centraal Testamentenregister geregistreerd. 

U hoeft een erfenis niet te accepteren als u dit niet wilt. Maar dit dient u tijdig aan te geven bij de rechtbank. U kunt kiezen of u de erfenis aanvaardt (accepteert), verwerpt of onder voorbehoud (beneficiair) aanvaardt. Dit laatste doet u als u denkt dat de schulden niet uit de erfenis kunnen worden betaald. Wij kunnen u helpen bij het maken van een keuze en zijn gespecialiseerd in het afhandelen van erfenissen. 

Wat moet er bij de afwikkelig van een erfenis allemaal gebeuren? 

Bij de afwikkeling moet u onder meer denken aan:

  • Praktische zaken en administratie, bijvoorbeeld: opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen.
  • Opvragen van uitkeringen bij de pensioenmaatschappij etc.
  • De laatste aangifte die moet worden gedaan voor de inkomstenbelasting van de overledene
  • Aangifte voor de erfbelasting
  • Uitvoeren van het testament

De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij luisteren, informeren en adviseren over juridische, financiële en fiscale gevolgen die het erven heeft. Wij kunnen voor u de complete afwikkeling van de erfenis in goede banen leiden. 

Neem nu contact op!