Laatste nieuwsberichten

Koersverlies aandelen niet aftrekbaar

Hof Amsterdam beslist dat de aandelen van juridisch adviseur X niet tot zijn onderneming behoren. Het met de aandelen... Lees verder (bron): http://taxlive.nl/-/koersverlies-aandelen-niet-aftrekba-1


Bijdrage auto van de zaak

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de door eiser betaalde bijdrage voor de hem door zijn werkgever ter beschikking geste... Lees verder (bron):http://taxlive.nl/-/bijdrage-auto-van-de-zaak-niet-aftrekbaar-als-negatief-loon


Beloning amateurvoetballer

Hof Den Haag oordeelt dat X loon uit dienstbetrekking heeft genoten van bepaalde voetbalclubs. Er is namelijk voldaan... Lees verder (bron):http://taxlive.nl/-/beloning-amateurvoetballer-vormt-loon-uit-dienstbetrekking


Beslaglegging door foutieve doorhaling hypotheek

Als schuldeiser staan je verschillende rechtsmiddelen ten dienste om je geld terug te krijgen van je “dubieuze” debiteur. Eén van die middelen is beslag leggen op diens bezittingen. Daarbij heeft het vaak de voorkeur om beslag op onroerende zaken te leggen, omdat die niet plotseling kunnen verdwijnen als de deurwaarder langs komt.
Lees verder (bron):http://www.ntrs.nl/2015/07/16/beslag-geldig-dankzij-foutieve-doorhaling-hypotheek/


Trouwen na ontvangen hoge schenking

Vorig jaar was er veel te doen rondom de belastingvrije schenking van € 100.000,-. Op mijn site staat een overzicht met columns die ik hierover geschreven heb.

Onlangs begreep ik dat het onverstandig is voor de ontvangende partij (de begiftigde) om in 2015 in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.
Lees verder (bron):http://www.ntrs.nl/2015/07/09/laat-je-klant-niet-trouwen-als-ze-vorig-jaar-de-belastingvrije-schenking-van-e-100-000-hebben-gekregen/


Rente niet betaald maar verrekend

Tot 31 december 2014 was het mogelijk om belastingvrij € 100.000,- te schenken als dat geld door de ontvanger maar gebruikt werd om een eigen woning te kopen of te verbouwen. Daarover heb ik meerdere columns geschreven.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts
Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Ook heb ik gewezen op de mogelijkheid om dat bedrag niet te schenken maar juist te lenen, omdat dit voor de Inkomstenbelasting gunstiger kon zijn. Je behield als begunstigde namelijk het voordeel van de aftrek van de hypotheekrente.
Lees verder (bron):http://www.ntrs.nl/2015/07/01/rente-niet-betaald-maar-verrekend-met-schenking-toch-belastingaftrek/


Betere bescherming erfgenamen

Wat te doen met een onverwachte schuld uit een erfenis? Die valt toch vaak rauw op het dak van de nabestaanden, die hierdoor in de financiële problemen kunnen komen. Daarom is er een nieuw wetsvoorstel ingediend om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden uit de nalatenschap. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding worden verduidelijkt.
Lees verder (bron): http://www.koenenenco.nl/nl/actueel/fiscale-tips-2015/betere-bescherming-voor-erfgenamen?utm_source=Najaarsevent+2014+klanten+en+prospects&utm_campaign=1f75e9d3a3-Fiscale_kwartaaltips_Q3_2015_7_30_2015&utm_medium=email&utm_term=0_37be8f51df-1f75e9d3a3-326567245


Ga even met je diploma naar de notaris

Veel middelbare scholieren weten sinds kort dat ze geslaagd zijn en hun diploma kunnen ophalen. Ik hoop dan ook dat ik jou en je ouders kan feliciteren.

Als je je diploma in handen hebt, ga dan ook even langs bij de notaris.
Lees verder (bron): http://www.ntrs.nl/2015/06/16/gefeliciteerd-met-je-diploma-kom-wel-even-langs-bij-de-notaris/


Betaalde belastingschulden

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X de specifieke zorgkosten vrijwel in het geheel niet kan aftrekken omdat X niet in zijn bewijslast is geslaagd. Verder kan X de betaalde belastingschulden in het geheel niet aftrekken omdat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever de aftrek niet voor ogen heeft gehad.
Lees verder (bron):http://taxlive.nl/-/betaalde-belastingschulden-kwalificeren-niet-als-aftrekbare-gift


2% of 6% Overdrachtsbelasting

Moet er 2 of 6% overdrachtsbelasting betaald worden bij levering kantoorvilla of onbewoonbaar verklaard pand ?
Niemand wil te veel belasting betalen en dat zie je terug bij de heffing van overdrachtsbelasting. Bij een bedrijfspand betaal je drie keer meer dan bij een woning. Maar toch is het verschil tussen deze beide soorten onroerende zaken niet altijd even duidelijk.
Lees verder (bron) :http://www.ntrs.nl/2015/08/06/moet-er-2-of-6-overdrachtsbelasting-betaald-worden-bij-levering-kantoorvilla-of-onbewoonbaar-verklaard-pand/


Eigen woning en echtscheidigsconvenant: geen sinecure!

Je nieuwe relatie is top en tijdens een weekend Las Vegas stap je met net een borreltje te veel op de trouwkapel in. Na een “Yes I do” en “You may kiss the bride” lopen jullie als newlyweds de deur weer uit. Terug in Nederland is het tijd voor de volgende stap.
Lees verder (bron): https://www.linkedin.com/pulse/eigen-woning-en-echtscheidingsconvenant-bepaald-geen-sinecure-rob


De bank is niet aansprakelijk voor de cash opname door de weduwe

Geld brengt (soms) het slechtste in de mens naar boven. Dat zie je bijvoorbeeld bij echtscheidingen die ontaarden in wat wel vechtscheidingen wordt genoemd en bij de afwikkeling van erfenissen.
Zo ook in de casus die door de Rechtbank Amsterdam moest worden beslist.
Lees verder (bron): http://www.ntrs.nl/2015/08/13/de-bank-is-niet-aansprakelijk-voor-de-cash-opname-door-de-weduwe/


Gelijke behandeling ex-samenwoners met ex-echtgenoten

De Staatssecretaris van Financiën vindt dat voor de verzorgingsuitkering ex-samenwoners gelijk moeten worden behandeld als ex-echtgenoten.
Brief Staatssecretaris van Financiën, 24 juni 2015, nr. BLKB2014-1684
De Staatssecretaris van Financiën spreekt zich uit over de fiscale gevolgen van een aan alimentatie verwante verzorgingsuitkering na de beëindiging van langdurige samenwoning.
Lees verder (bron):http://taxlive.nl/-/gelijke-behandeling-ex-samenwoners-met-ex-echtgenoten


Fouten maken is onvermijdelijk

De Staatssecretaris van Financiën stelt dat het onvermijdelijk is dat de Belastingdienst fouten maakt maar dat het daarbij van belang is dat de Belastingdienst daar van leert.
Lees verder (bron): http://taxlive.nl/-/fouten-maken-is-onvermijdelijk


Door ontbrekende ritten is rittenadministratie niet betrouwbaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat X twee ritten ten onrechte niet in zijn rittenadministratie heeft vermeld. De rittenadministratie voldoet dan niet aan de daaraan te stellen eisen.
Lees het hele artikel (bron): http://taxlive.nl/-/door-ontbrekende-ritten-is-rittenadministratie-niet-betrouwbaar


Geen lagere revisierente uit coulance

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de afkoop van de lijfrentepolis is belast en dat de revisierente 20% van de waarde in het economische verkeer is en dus terecht en tot het juiste bedrag vastgesteld. De wettelijke bepalingen bieden geen mogelijkheid om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden.
Lees verder (bron): http://taxlive.nl/-/geen-lagere-revisierente-uit-coulance


Out of the box 3

Bij belastingheffing wordt gewerkt met onwaarheden maar dan wel met een sjiekere term: ficties. Met een fictie wordt “gedaan alsof”. Neem de woonplaatsfictie. Op grond daarvan wordt iemand geacht in Nederland te wonen als hij de Nederlandse nationaliteit heeft, bij de Nederlandse overheid werkt en naar het buitenland wordt uitgezonden. Of een bekender voorbeeld: de autokostenfictie. Als een werknemer een auto van de zaak ter beschikking staat, wordt aangenomen dat hij die ook privé gebruikt en moet hij daarvoor een bijtelling doen.
Lees verder (bron): http://www.futd.nl/column/9009/out-of-the-box-3/